רוחניות

It's only fair to share...Share on FacebookShare on RedditShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

לעסוק ברוחניות בעידן המודרני זה עניין לא פשוט.
בזמן שהרוחניות היא תורת המוסר, התרבות המודרנית מנוהלת על ידי חברה קפיטליסטית דורסנית המדכאת את המוסר – ומובילה אותנו לחיות לפי חוקים משעבדים, גורמת לנו לראות תמונה מעוותת של המציאות – וכחלק מאותה מגמה, אנו מחונכים לבטל את הקשור במושג "רוחניות" ולהתייחס אליו בזלזול.
בחברה שבה אנו חיים, הנשלטת על ידי חוקים יבשים המחוקקים על ידי פוליטיקאים מושחתים בהשפעת לוביסטים, אילי הון ובעלי אינטרסים שאינם מעוניינים שנדע את האמת ואף ממלאים אותנו בשקרים על מנת שנשמש עבורם משאב כלכלי או פוליטי שניתן לנצל עד למקסימום האפשרי, הדרך היחידה לשינוי אמתי תהיה באמצעות צמיחה רוחנית.

אתר זה עוסק ברוחניות מנקודת מבט אובייקטיבית, שאיננו מכירים – או שאיננו מבינים, בגלל הדרך שבה חונכנו לראות את המציאות.
אם תבוא לאתר זה בראש פתוח, בלי התנגדויות, תגלה שהאמת פשוטה ממה שאנחנו חושבים, שמידע רוחני עשוי לשפר את איכות חייך ואת מצבך הבריאותי ברמה שלא תוכל לדמיין, ולחסוך ממך כאבים – ונזק בריאותי וכלכלי.
אני מאמין שהתרבות שלנו, שהלכה לאיבוד בעולם החומר ודיכאה את הפאן הרוחני עד תום, זקוקה בדחיפות לשקם פאן זה, על מנת להוסיף להתקיים תוך שמירה על צלם אנוש.

למה זה חשוב???

כוחו של האדם בעידן הנוכחי הוא עצום. באין קווים אמיתיים (אובייקטיביים) בין טוב לרע, הרי שהאדם יכול בנקל להשתמש בכוחו באופן הרסני, ולהמיט חורבן על עצמו ועל סביבתו – בין אם הוא עושה זאת במודע (כמו לדוגמה מתוך יצר הרס או נקמה) או אם זה מהתת-מודע (כמו לדוגמה וונדליזם), בין אם הוא עושה זאת מכוח החוק,  ובין אם הוא עושה זאת מתוך כוונות טובות בעיניו (כמו למטרות פיתוח או התפתחות)…

ככל שהאדם מפותח בהיבט הרוחני, קטנים הסיכויים שיעשה בכוח שימוש פוגע ומזיק, וגדלה יכולתו לשמור על שלמותו כחלק מרקמה אנושית. צמיחה רוחנית וריסון עצמי מתוך מודעות ימנעו מהאדם ומסביבתו סבל, מצוקות שונות ובעיות רבות שמקורן בליקויים מוסריים קשים שהשתרשו והיו לנורמות – ובמקרים שונים אף היו לאידיאלים.
חברה רוחנית אמיתית, המתקיימת במסגרת של ערכים מוסריים מתוך מודעות לחשיבותם, היא חברה בעלת זכות מוסרית לאיכות חיים – ולקיום ארוך טווח.
ככל שהחברה נעשית כלכלית, ערכים מוסריים בה הולכים ומדוכאים והגזל הופך להיות מעוגן בחוק, תאוות הבצע הופכת לאידיאל, והחברה הופכת לברברית ומחסלת את עצמה בשיטתיות.

ביאור מושגים  – "רוחניות" 

Comments are closed.