מיסטיקה ורוחניות

מיסטיקה מול רוחניות

מיסטיקה מול רוחניות

מאת : איל כהן

‘רוחניות‘ ו ‘מיסטיקה’ הם צמד מושגים שבמקרים רבים הגבולות ביניהם מטושטשים – וחשוב להבדיל ביניהם, מאחר והדבר גורם לבלבול ולהבנה מעוותת של המציאות.
אף שקיים קשר בין עולם המיסטיקה לעולם הרוחניות, ראוי שנבהיר שבפועל, קשר זה אינו מחויב המציאות.

 רוחניות :

נראה שבשורש המילה רוחניות יש כדי ליצור בלבול הגורם לנטייה לכלול את המושג עם מיסטיקה.
אותו שורש – “רוח”, גורם לכך שרבים נוטים להתייחס למושג רוחניות בזלזול, ולמי שעוסק בו כאל אדם “מעופף” (עף עם הרוח…), לא יציב, לא ריאלי, לא מציאותי.

בהתאם לכך, במשך דורות רבים, העוסקים ברוחניות – יחד עם המיסטיקנים, הושמצו ודוכאו על ידי אנשי מדע ואקדמיה הנחשבים רציונליים, וגם בקרב הציבור הרחב זכו להתייחסות כ”מעופפים”.

בפועל, רוחניות היא תורת המוסר.

מטרתה של כל תורה רוחנית, להעניק למאמציה כלים לחיים איכותיים, באמצעות חינוך למידות, לערכים מוסריים ולאורח חיים שיאפשר להם להתקיים באופן שיש בו שלמות, בריאות, כבוד – ואיכות חיים.

אדם רוחני, הוא אדם הבוחר לחיות בתוך מסגרת המציבה ערכים וגבולות מוסריים בהיבטים השונים של חיי היום יום, מתוך הכרה בחשיבותם של עקרונות מוסריים לשם קיום בבריאות טובה, בחברה בריאה ובסביבה המאפשרת חיים בשלמות.
פתגמים ברוח “ואהבת לרעך כמוך”, “מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך”, “אל תלבין פני חברך ברבים” – ורבים נוספים ברוח זו, נולדו מתוך הבנה רוחנית עמוקה של אבות אבותינו, ששאפו ליצור חברה ולחיות מבלי לפגוע ולהיפגע.
דוגמאות למידות ולערכים מוסריים, הן: שוויון, הזדהות, וויתור, נתינה, הקרבה, אהבה, הבנה, חמלה, סליחה, רחמים, עזרה – ורבים אחרים.

בבסיסה של כל תורה רוחנית מצויה האהבה, אלא שבמציאות הנוכחית ישנן תורות רוחניות שבשם האהבה הן גורמות לנזק, להרס, למחלות לשנאה ולחורבן, ולרציחות. תורות רוחניות אלו נכון יותר להגדיר כ”מחלות רוח”.

חשיבות הרוחניות

כוחו של האדם, בעיקר בעידן הנוכחי הוא עצום.
באין קווים אמתיים (אובייקטיביים) בין טוב לרע, הרי שככל שהאדם חזק, הוא יכול בנקל להשתמש בכוחו באופן הרסני ולהמיט חורבן על עצמו ועל סביבתו – בין אם הוא עושה זאת במודע (כמו לדוגמה מתוך יצר הרס או נקמה או וונדליזם או מרוע), או מהתת-מודע, בין אם מתוך אורח חיים מעוות – ובין אם הוא עושה זאת מתוך כוונות שהוא מחשיב כטובות (כמו לדוגמה למטרות פיתוח – שמירה על חוק או התרבות)…

ככל שהאדם מפותח בהיבט הרוחני, קטנים הסיכויים שיעשה בכוח שימוש פוגע ומזיק, וגדלה יכולתו לשמור על שלמותו.
צמיחה רוחנית וריסון עצמי מתוך מודעות, ימנעו מהאדם ומסביבתו סבל, מצוקות שונות ובעיות רבות שמקורן בליקויים מוסריים קשים שהשתרשו והיו לנורמות – ובמקרים שונים אף היו לאידאלים.
חברה רוחנית אמתית, המתקיימת במסגרת של ערכים מוסריים מתוך מודעות לחשיבותם, היא חברה בעלת זכות מוסרית לאיכות חיים – ולקיום ארוך טווח.
ככל שהחברה נעשית כלכלית, ערכים מוסריים בה הולכים ומדוכאים. הגזל הופך להיות מעוגן בחוק, תאוות הבצע הופכת לאידאל, והחברה הופכת לחולת רוח, ברברית, המחסלת את עצמה בשיטתיות.

על מנת להישרד ולמצוא את הדרך הנכונה להתקיים, תורה רוחנית אמתית חייבת להיות אובייקטיבית ולבחון ערכים מוסריים במערכות היחסים שבין האדם לעצמו, בין האדם לחברו, בין האדם למקום (סביבתו), ובכל מערכת יחסים שיש לה השפעה על חייו של האדם.

ליקוי מוסרי בממד שבין אדם לבין עצמו, מתקיים במקרים שבהם האדם לעתים תכופות מפעיל על איבר או רקמה בגופו לחץ, או שהוא חושף אותם לאנרגיה בממדים שהגוף אינו בנוי לתפקד בהם מלכתחילה.
הגם שהאדם אינו מודע לכך – או שהוא עשוי להפיק מכך הנאה או סיפוק בטווח המידי, ככל שהלחץ או האנרגיה יוסיפו לפעול על הרקמה, בשלב כלשהו, הנזק המצטבר יביא לידי כך שתפקודה של הרקמה ידרדר עד לרמה של בעיות תפקודיות ולמצב שאנו מגדירים כמחלה.
כל זמן שבהתנהגותו האדם גורם נזק לאותה רקמה – בין אם הוא מודע לכך ובין אם לא וגם אם הוא נהנה מכך, הרי שהוא הולך ומאבד את הזכות המוסרית לצפות ממנה שתוסיף לתפקד ביעילות, ולהתקיים במצב תקין (בריא), ו.

דוגמה לליקוי מוסרי הגורם למחלות קשות הכרוכות בסבל רב, הבאתי בספר המבוא לסדרה “דברים שלא תשמע מהרופא שלך“, העוסק במחלות החניכיים. דוגמה נוספת תמצאו בעישון, ואני מאמין שתוכלו למצוא ללא מאמץ דוגמאות רבות אחרות לנזקים שאנו גורמים לעצמנו ביומיום מבלי שנהיה מודעים להשלכותיהם המוסריות.

במערכת יחסים שבין אדם לחברו, ליקויים מוסריים כמו ניצול לא מוסרי, פגיעות והפעלת לחצים, גורמים תופעות פיזיולוגיות ונזקים בריאותיים לכל המעורבים במערכת היחסים הלקויה. המחיר הכבד לא פעם נפרע בבריאות, בסבל רב, בייסורים – ולעתים אף מסתיים במוות, מבלי שאנו מסוגלים לקשר את הסבל עם הגורם האמתי לו. תוכל לקרוא על מחלות שונות המתפתחות מסטרס בטיפים הבריאותיים על סוכרת ועל יתר כולסטרול בדם.

מיסטיקה:

המיסטיקה עוסקת בכל מה שנסתר מן העין – או לא נתפס בחושים.. תורות מיסטיות הן כאלו שלכאורה אין להן יסוד רציונלי – ולא ניתן להוכיחן באמצעות כלים מדעיים מקובלים, אך אין לזלזל בהם, מאחר וכפי שתבינו בהמשך, העולם עלול להיחרב בגלל ישות מיסטית.

דוגמאות לתורות מיסטיות הן: סיאנס, גלגול נשמות, תקשור, כישוף, קריאה בקלפים / בכוכבים / בקפה, קבלה, נומרולוגיה, ודומיהם.

הצורה הנפוצה ביותר של שילוב של רוחניות ומיסטיקה מצויה בדתות המונותאיסטיות, בהן המצוות שהן תורת המוסר, הן החלק הרוחני – ואילו האלוהים הוא הישות המיסטית, מאחר ולא ניתן לראות אותו או למדוד אותו בכלים מדעיים. עם זאת, מאחר ולפי האמונה אלוהים נחשב לבורא העולם והחיים, הוא נותן לתורה הרוחנית ולמאמינים את הכוח לקיים ולשמור את המצוות.

כל דת מקיימת תורה רוחנית העוסקת בשאלות המוסריות של הקיום, ובצמוד, תורה מיסטית העוסקת באלוהות, בראיית הנסתר ובהבנת הצפוי לאדם שאינו הולך בדרכי האמונה.

בדת היהודית, לדוגמה, התורה הרוחנית מבוססת על עשרת הדיברות ומוסיפה להתפתח ולהשתנות עד היום באמצעות פסקי הלכה למיניהם. הישות המיסטית שהיא אלוהים שנתן את התורה, מעניש באכזריות את המפרים את חוקותיו ומתגמל בנדיבות את אלו המקיימים את מצוותיו.

בזמן שיהודי הנמשך לרוחניות יעסוק בעיקר בהיבטים המוסריים של התורה, היהודי המיסטיקן יעסוק בחקר ובלימוד סודות הקבלה, באלוהות, בראיית הנסתר, בכישוף ובהיבטים מיסטיים אחרים של הדת.

אדם המשלב את הקבלה והתורה, מיישם, אם כך, שילוב של מיסטיקה ורוחניות. שילוב זה, כאמור, אינו מחייב.

הקשר שבין הרוחניות למיסטיקה בא לידי ביטוי בקארמה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *