בריאות ורפואה

רבים נוטים לבלבל בין המושגים “בריאות” ו”רפואה”.
מאחר וסדרת הספרים “דברים שלא תשמע מהרופא שלך” הנה ספרי מודעות שהבריאות היא חלק ממנה, ואינה ספרי רפואה, אעמוד בקצרה על ההבדלים ביניהם.

רפואה;
ספרי רפואה נכתבים על ידי רופאים.
הרפואה, הנהנית מאמון הציבור, מתקיימת ממתן שירותים רפואיים המתבססים בעיקר על תרופות וטיפולים פולשניים, במטרה להשיב את הגוף לתפקוד בכל פעם שהוא לוקה בבעיה כלשהי.
הרפואה היא מונופול, והרשות לעסוק בה נתונה באופן בלעדי למי שקיבל על עצמו את השקפת עולמה, למד את דרכיה ועבר מסלול המקנה לו זכות חוקית להיות חלק מן המערכת הרפואית. אותו אדם מוגדר כרופא, רשאי למלא תפקיד באותה מערכת, ולתת טיפולים רפואיים ומידע רפואי בהתאם לידע שרכש בלימודיו ובהשכלתו.
הרפואה אינה מכירה בסוגי ריפוי שלא נבחנו מדעית.
רופא שימליץ למטופל על דרכי ריפוי שלא הוכחו מדעית ולא אושרו על ידי מערכת הבריאות, מסכן את מעמדו ואת רישיונו לעסוק ברפואה, שאותם השיג לאחר שנים ארוכות של לימודים והתמחויות.

בריאות;
ספרי בריאות על פי רוב נכתבים על ידי אנשים שאינם רופאים, שמצאו הסבר ופתרון לבעיות בריאותיות, לטובת שוחרי בריאות טבעית, ואלו המעוניינים להפחית ככל הניתן את הצורך בטיפולים רפואיים.
בריאות תקינה היא מצב בו הגוף שלם, מאוזן ומתפקד היטב בכל המובנים. כל אדם צריך לקחת על עצמו את האחריות לשמירה על מצב זה ולמנוע מגופו טראומות, חולי, כאב, סבל, מוגבלויות ותלות בתרופות ובטיפולים רפואיים.
הרפואה, המרוכזת בתפיסת הגוף כחומר, מתעלמת מאיזוני אנרגיה שהם בעלי משמעות שאינה פחותה מאיזונים חומריים.

חשיבותם של טיפולים הוליסטיים:
מחלות רבות מתפתחות כתוצאה מהפרת איזונים אנרגטיים, ולמרות שהשימוש בתרופות עשוי להביא לשיפור בתסמיניהן, כל עוד איזונים אלו נסתרים מעינינו, לא נוכל לשמור על תקינותם, ומצב המחלות יוסיף להתדרדר לשלב הקריסה ויגרום לירידה מתמדת באיכות חיי החולים.
המדע והרפואה, שאינם מכירים בממד האנרגטי, נוטים להגדיר מחלות המתפתחות כתוצאה מהפרות איזונים בממד זה כ”אוטו-אימוניות”, “פסיכו-סומאטיות”, “כרוניות”, “תורשתיות”, “ויראליות”, “מקור לא ידוע” וכד’, ולטפל בתסמיניהן לאורך כל החיים באמצעות תרופות וטיפולים רפואיים, וגורמים לחולים סבל עצום, נזקים בריאותיים ופגיעה קשה באיכות החיים.
כפי שיפורט בהמשך, מחלות החניכיים שייכות למחלות המתפתחות כתוצאה מהפרת איזון האנרגיה, וזוכות מצד הרפואה לאותו סוג של טיפולים – וכך גם מחלות רבות נוספות.

כאשר מדובר במחלות כתוצאה מהפרה של איזון אנרגיה, ריפוי אמתי יושג בשמירה על איזונים אנרגטיים או באמצעות תמיכה אנרגטית, הניתנת על ידי מטפלים הוליסטיים שאינם רופאים.