website templates

גילה ואיל כהן    

VIDEOS

בדף זה, תראו לקט של דוגמאות לסוגים שונים של אוכלוסייה, גילאים וכד', שצולמו באירועים שונים. המשותף לכולן הוא האושר וההנאה מאותם רגעי קסם עם משפחה, חברים, עמיתים לעבודה וכד' – ועם הצלילים שמחברים את כולם ביחד… לב אחד…

ערב גיבוש של מפקדי פלוגות - ספטמבר 2018

שירה בציבור עם גילה ואיל כהן בפאב הפרנדס בתל-אביב

ערב ריקודי שנות ה 60 ושירה בציבור

מסיבת סוף שנה לגננות

ערב ריקודי שנות ה 60 ושירה בציבור

עושים שמח בבריתה של איה

ערב הצדעה ללהקות הצבאיות במסגרת "טיולים ואגדות"

מס' ספק 

משרד הביטחון 11016295

גילה ואיל כהן

דוא"ל-eyal@eyalcohen.com 
טלפון-03-9490353
נייד- 052-2218612
פקס-153-3-9490353

הצאלים 6

ראשון לציון